· · · Institutional RepositoryHome · About · Disclaimer · Terms of use ·
   Options
 
Faculty:
Department:
Type:
Year:

Marktwerking in infrastructuren: Betekenis van versplintering voor publieke waarden

Author: Dicke, W.M. · Van den Brink, T.
Faculty:Technology, Policy and Management
Department:Multi Actor Systems
Type:Article/Letter to the Editor
Date:2008-07-01
Publisher: Vereniging voor Bestuurskunde
Source:Bestuurskunde, (3), 2008
ISSN: 0927-3387
Rights: (c) 2008 Dicke, W.M. · Van den Brink, T.

Abstract

Zonder dijken, (spoor)wegen, riolering, energie- en drinkwatervoorziening zou Nederland niet kunnen bestaan. Deze infrastructuren zijn niet alleen belangrijk voor het leveren van diensten, ze vormen de voorwaarde voor economische, culturele en sociale bloei van een land of regio. De laatste vijftien jaar is in alle vitale infrastructuren een zekere mate van marktwerking ingevoerd, variërend van een lichte benchmark tot volledige privatisering. Dit artikel betoogt dat – naast andere bedoelde en onbedoelde consequenties – de introductie van de marktwerking heeft geleid tot versplintering, zowel in het aantal en soort van actoren als in het aantal beleidsniveaus.

Content Viewer