· · · Institutional RepositoryHome · About · Disclaimer · Terms of use ·
   Options
 
Faculty:
Department:
Type:
Year:

Voorbij het binaire denken: Professionals, privatisering en de polder

Author: De Bruijn, J.A. · Noordegraaf, M.
Faculty:Technology, Policy and Management
Department:Multi Actor Systems
Type:Article/Letter to the Editor
Date:2010-07-01
Publisher: Vereniging voor Bestuurskunde
Source:Bestuurskunde, (3), 2010
ISSN: 0927-3387
Rights: (c) 2010 De Bruijn, J.A. · Noordegraaf, M.

Abstract

Dit themanummer gaat over de staat van een drietal grote maatschappelijke debatten: privatisering en marktwerking, professionals en managers en de polderbesluitvorming in Nederland. Drie keer is sprake van een stevig onbehagen. Keer op keer wordt geconstateerd dat de klassieke professional over-managed is en hierdoor te veel ruimte en gezag moet inleveren. Privatisering en geloof in de markt hebben geleid tot marktwerking in voorheen publieke sectoren, en daarmee tot hogere kosten en lagere kwaliteit. De kredietcrisis heeft het failliet van dit geloof extra duidelijk gemaakt, zo is de gedachte. De polder en polderbesluitvorming lijken niet langer geschikt als besluitvormingsmodel in een snel veranderende wereld, met een oprukkend China en een verlies van representativiteit van de polderende organen. Naast onbehagen hebben de drie debatten nog iets gemeenschappelijk. De debatten worden in nogal zwart-wittermen gevoerd: het is de professional versus de manager, de staat versus de markt, daadkracht versus de polder. Het één staat tegenover het ander. Dat betekent dat de debatten niet alleen over opmerkelijke zaken gaan – de debatten zélf zijn opmerkelijk. Ze gaan gepaard met wat we ‘binair denken’ hebben genoemd.

Content Viewer