Toelichting bij het ontwerp voor de synthetische bereiding van aethyllactaat uit aceetaldehyde