Scheepsbouw. Deel. 1. Productiesystemen en productieprocessen. De maritieme sector, fabricage en voorbewerking van staal