Wonen - kreativiteit en aanpassing. Deel 3 bijlagen