Reproductie zouttoestand getijrivieren (IV): Voorbereidend onderzoek tweelingproeven