Leren van de Engelse gebiedsontwikkelingspraktijk: Eindrapport