Jaarverslag 1962 van het Nederlands scheepsbouwkundig Proefstation - NSP - Wageningen