Dichte plaatbekleding, breuksteen gepenetreerd met colloïdaal beton, proefproject Opijnen