Samenscholing; Het bijeenbrengen van twee basisscholen in Slotermeer-West in één gebouw