Slingerbeweging als gevolg van instromend water, berekeningen en metingen aan Ferry-72