Evenwichtsmetingen in het systeem methaan-naftaleen tot tweeduizend atmosfeer