Ruimtelijke en temporele aspecten van de duinvoetdynamiek