Vastgoedinformatie ten behoeve van het lokaal woningvoorraadbeleid; knelpunten en perspektieven