De invloed van roosterfouten op de elasticiteitsmodulus van Al en Ag