3-punts buigproeven in het kader van het KM-project beproeving van dekconstructies, Proefstukken KMBL1-6 en KNBD1-6, Project SC9704