Compensatie van de bewegingen van een cutterzuiger op zee