Parameter-analyse module ten behoeve van het LIFE-instrumentarium Schelde estuarium: Functioneel ontwerp