Onderzoekingen aangaande de mikroflora aanwezig in normaal en serehziek suikerriet