Markt, Produkt en Produktie. Maritieme samenwerking in de