Delft Maritiem 6 - De leerstoel Scheepsbouw in perspectief - jaarverslag 1996