Taludbekleding van gezette steen. Fase 2: Verslag onderzoek