Natuurkundige vraagstukken ten gebruike bij de propaedeutische studie aan de Technische Hogeschool