Dijkgraverij en het herstel van schade: Muskusrattenbestrijding en veiligheid van het watersysteembeheer