Bonen geteld. De wetenschappelijke productie van Hugo Priemus 1963-2007