Uitlevering van zand: Bepaling van de relatieve dichtheid