Berekening wrijvingseigenschappen uit cel- en triaxiaalproeven m.b.v. lineaire correlatie