Inleidende literatuurstudie ten behoeve van een snel lodingsvaartuig