Toetsing uitgangspunten rivierdijkversterkingen, deelrapport 4: Functies, waarden en procedures