Biochemische onderzoekingen over het geslacht acetobacter