Ontwerpnota Stormvloedkering Oosterschelde, Boek 4: De sluitingsmiddelen