ESTMORF Westerschelde berekeningen 2002: Baggeren en storten in de monding, fase 1