De ontwikkeling van het eigen-woningbezit onder lage-inkomensgroepen; theoretisch, internationaal en historisch perspectief