Naar een rationele allocatie van overheidsmiddelen vanuit een welvaartstheoretisch perspectief