Tweedimensionale bodemveranderingen in de vaarweg door achterloopse kribben