Trendrapportage 2009: Staat van de scheepvaart en de binnenvaarwegen in Nederland