Buitengewone Riviercorrespondentie: Enkele technische aantekeningen t.a.v. de stabiliteit van rivierdijken, opgesteld t.b.v. een instruktiebijeenkomst van B.R.C.-ambtenaren in de Directie Gelderland e.a.