Planningsprocedures in de scheepvaart en het ontwerpen va