Stormvloedkering Oosterschelde: Drukverdeling aan de rand van een asfaltslab bij verschillende aanstroomrichtingen