De part-time opleiding voor het hoger planologisch onderwijs ingesteld door het Nederlands Instituut voor Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting