Oude steenzetting overlagen met zuilen op uitvullaag