Weerstandsproeven met een binnenvaartschip met twee boegvormen