Kritische beschouwing van het dynamische gedrag van de meetwagen boven de sleeptank van de Afdeling Scheepsbouwkunde