Private bouwplantoets: Gewenst instrument of bedenkelijke u-bocht?