Toetsing van de haalbaarheid en optimalisatie van een nieuw kraanconcept