Theoretische beschouwingen t.a.v. sedimenttransport in een ontgrondingskuil