Een onderzoek naar nieuwe vormen van gemechaniseerde tunnelbouw