Stormvloedkering Oosterschelde: Invloed van stroombalken op de ontgrondingen