In- en uitvaarttijd van schepen als onderdeel van het schutproces