Parameterstudie voor formulering van een equivalente effectieve veerconstante voor het plaat op veren model.